Про спеціальність

галузь знань 

12 “Інформаційні технології”

спеціальність

123 “КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ”

ліцензія АЕ № 636459 від 10.06.2015 року

термін навчання:
на основі повної середньої освіти (після 11 класу або училища) - 2 роки 10 місяців
на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу) - 3 роки 10 місяців

кваліфікація: технік-програміст

Диплом молодшого спеціаліста техніка-програміста дає змогу працювати на посадах:

 • програміста 
 • програміста-розробника
 • web-дизайнера 
 • сервіс-інженера 
 • адміністратора комп’ютерних мереж 
 • комп’ютерного техніка 
 Що таке інформаційні технології?

  Інформаційні технології, ІТ (Information Technologies)-це узагальнена назва технологій, що відповідають за зберігання, передачу, обробку, захист та відтворення інформації з використанням комп’ютерів. Неможливо уявити собі сучасну промисловість, науку, культуру, спорт, де б не застосовувалися комп’ютери.

   Яку роботу зможуть виконувати фахівці за спеціальністю «комп’ютерна інженерія»?

    Зміст діяльності фахівців полягає: у розробці і застосуванні апаратно-програмних засобів сучасних  і перспективних інформаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, організації баз даних, автоматизації проектування комп’ютерних систем та мереж, систем діагностики та тестування.


     Де зможуть знайти собі роботу фахівці за спеціальністю  «комп’ютерна інженерія»?
    Фахівці за спеціальністю «комп’ютерна інженерія» можуть працювати в  різноманітних установах, організаціях, підприємствах державної,  колективної та приватної форм власності:
·       в комп’ютерних відділах промислових підприємств;
·       ІТ-компаніях по розробці програмного забезпечення;
·       ІТ-компаніях по сервісному обслуговуванню;
·       в комп’ютерних відділах банків,
·       в державних органах управління,
·       у вищих і  середніх навчальних  закладах.


  Наші випускники працюють в організаціях та установах на посадах, що пов’язані з налагодженням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом обчислювальної техніки, комп’ютерних мереж, займаються розробкою програмного забезпечення, веб-дизайном.

     Кожного року близько 20-25% студентів четвертого курсу оформляють вільне відвідування навчальних занять, у зв’язку з працевлаштуванням за фахом. (вчаться на денному відділенні коледжу і паралельно працюють), крім того студенти через сайти work.ua, rabota.ua виконують проекти на створення програм і отримують певні кошти.

         З метою успішного працевлаштування і подальшого навчання випускників на спеціальності «Комп’ютерна інженерія», навчання ведеться за трьома основними напрямами:
 • обслуговування та ремонт комп’ютерів, периферійних пристроїв і комп’ютерних мереж; 
 • програмування; 
 • Web-дизайн. 

   Матеріальне забезпечення спеціальності вважається одним з найкращих в області, про що неодноразово зазначалось у висновках експертних комісій, під час проведення акредитацій і ліцензування, Міністерства освіти і науки України і Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

        В навчальному процесі на спеціальності задіюється 8 комп’ютерних класів (з них 2 спеціальні лабораторії з ремонту і обслуговування ЕОМ, периферійних пристроїв і комп’ютерних мереж, аналогів яким немає в області).

Під час навчання студенти вивчають спеціальні дисципліни по своєму фаху:


 • Алгоритми та методи обчислень 
 • Дискретна математика 
 • Теорія ймовірності та математична статистика 
 • Основи програмної інженерії 
 • Системне програмування (мова програмування JAVA SE) 
 • Програмування (мова програмування C++) 
 • Організація баз даних (мова MySQL) 
 • Основи WEB-технології та дизайну (PHP, JAVA SCRIPT) 
 • Операційні системи (ОС Linux, MS Windows) 
 • Захист інформації 
 • Системне програмне забезпечення 
 • Інженерна та комп'ютерна графіка (КОМПАС-3D) 
 • Комп'ютерні мережі 
 • Комп'ютерна логіка 
 • Комп'ютерна схемотехніка 
 • Архітектура комп'ютерів 
 • Арифметико-логічні основи ЕОМ 
 • Комп'ютерна електроніка 
 • Периферійні пристрої 
 • Ремонт ЕОМ та периферійних пристроїв 
 • Технічне обслуговування ЕОМ та периферійних пристроїв 
 • Проекти інформаційних технологій 

     За час навчання студенти проходять практичну підготовку:

 • Комп’ютерна практика (триває 3 тижні, проводиться в обчислювальному центрі коледжу);
 • Електрорадіомонтажна практика (триває 2 тижні, проводиться в електромонтажній майстерні коледжу)
 • Практика на отримання робітничої професії (триває 4 тижні, проводиться в сервісних центрах, організаціях і установах міста і області, де використовується велика кількість комп’ютерів або на фірмах, які пов’язані з програмуванням чи web дизайном)
 • Виробнича практика (триває 7 тижні, проводиться в сервісних центрах, організаціях і установах міста і області, де використовується велика кількість комп’ютерів або на фірмах, які пов’язані з програмуванням чи web дизайном)
 • Технологічна практика (триває 4 тижні, проводиться в сервісних центрах, організаціях і установах міста і області, де використовується велика кількість комп’ютерів або на фірмах, які пов’язані з програмуванням чи web дизайном)
 • Переддипломна практика (триває 3 тижні, проводиться в сервісних центрах, організаціях і установах міста і області, де використовується велика кількість комп’ютерів або на фірмах, які пов’язані з програмуванням чи web дизайном)

    Також вивчається операційна система  Linux, як безкоштовна альтернатива Windows, сучасні мови програмування для перспективи майбутнього працевлаштування.

        В коледжі безкоштовно надається доступ до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi без обмеження трафіку.

  З метою удосконалення та оптимізації навчального процесу, створення методичного забезпечення для якісної підготовки студентів в коледжі створено циклову комісію комп'ютерних дисциплін.
  На сьогоднішній день у складі комісії працюють 11 викладачів. 
   Завдяки повноті знань та професіоналізму викладачів комп'ютерних дисциплін, викладання предметів ведеться на високому науковому рівні.
  Кожного року в коледжі проводиться науково-практична конференція «Інформаційні технології – теорія та практика», в якій беруть участь студенти не тільки нашого коледжу, а й з інших коледжів Волинської області та інших областей країни. На конференцію учасники готують доповіді на різні теми пов’язані з ІТ-технологіями.

      Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» щорічно приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах з Інформатики та комп’ютерної техніки, Програмування, також беруть участь в наукових конференціях, де завжди перемагають або займають призові місця.
Також студенти-комп’ютерники беруть активну участь в спортивних змаганнях, художній самодіяльності, очолюють і приймають участь в роботі студентської ради коледжу. 
       Для майбутніх спеціалістів в галузі комп'ютерних технологій отримані в коледжі знання стануть надійною основою для подальшого навчання і створять потужну основу комп'ютерної грамотності, так необхідної в теперішній час. У подальшому ця основа буде поповнюватися знаннями, набутими під час практичної роботи за спеціальністю. 

      Після закінчення коледжу 80% випускників спеціальності «Комп’ютерна інженерія» продовжують навчання на державній і контрактній формі навчання із скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс по співбесіді без ЗНО) в університетах (університети, які найбільш популярні серед наших випускників):

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 • Національний університет біоресурсів і природоохорони України (м. Київ);
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 • Тернопільський національний економічний університет (Луцька філія). 
       Більшість наших випускників продовжує нав­чання у вищеперерахованих вузах на державній формі навчання.
      Шановні абітурієнти і батьки, зробіть правильний вибір, адже за статистикою галузь інформаційних технологій (ІТ-технологій) в Україні і світі постійно зростає і потребує все більше фахівців.

     На даній спеціальності 60% місць державного замовлення. Вартість навчання на контрактній формі складає 800 грн. на місяць (8000 грн. на рік), що в декілька разів менше ніж у вузах ІІІ-ІV рівня акредитації.