Menu

Про спеціальністьЗадати питання (Вконтакте)

галузь знань 
12 “Інформаційні технології”

спеціальність

123 “Комп’ютерна інженерія”

ліцензія АЕ № 636459 від 10.06.2015 року


термін навчання:
 
 • на основі повної середньої освіти (після 11 класу або училища) - 2 роки 10 місяців 
 • на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу) - 3 роки 10 місяців 
кваліфікація: технік з обчислювальної техніки
Диплом молодшого спеціаліста-техніка дає змогу працювати на посадах:

 • сервіс-інженера
 • адміністратора комп’ютерних мереж 
 • програміста 
 • програміста-розробника
 • комп’ютерного техніка
Що таке інформаційні технології? 
 Інформаційні технології, ІТ (Information Technologies)-це узагальнена назва технологій, що відповідають за зберігання, передачу, обробку, захист та відтворення інформації з використанням комп’ютерів. Неможливо уявити собі сучасну промисловість, науку, культуру, спорт, де б не застосовувалися комп’ютери.

   Яку роботу зможуть виконувати фахівці за спеціальністю «комп’ютерна інженерія»?

    Зміст діяльності фахівців полягає: у розробці і застосуванні апаратно-програмних засобів сучасних  і перспективних інформаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, організації баз даних, автоматизації проектування комп’ютерних систем та мереж, систем діагностики та тестування.


     Де зможуть знайти собі роботу фахівці за спеціальністю  «комп’ютерна інженерія»?
    Фахівці за спеціальністю «комп’ютерна інженерія» можуть працювати в  різноманітних установах, організаціях, підприємствах державної,  колективної та приватної форм власності:
·       в комп’ютерних відділах промислових підприємств,
·       ІТ-компаніях по розробці програмного забезпечення,
·       ІТ-компаніях по сервісному обслуговуванню;
·       в комп’ютерних відділах банків,
·       в державних органах управління,
·       у вищих і  середніх навчальних  закладах.


        Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» («Обслуговування комп'ютерних систем і мереж») впроваджена у Нововолинському електромеханічному коледжі у 2002 році з метою забезпечення підприємств і організацій міста та регіону спеціалістами з обслуговування комп'ютерних систем і мереж.

Наші випускники працюють в організаціях на посадах,  що пов’язані з налагодженням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом складної техніки, комп’ютерних мереж, де необхідний підвищений рівень професійної підготовки.

Картинки по запросу ремонт компьютераКоледж володіє потужною матеріально-технічною базою (аудиторії для теоретичних занять, лабораторії для проведення лабораторних та практичних робіт, майстерні для проведення виробничих практик), яка сприяє ефективному засвоєнню студентами знань і вмінь з обраної спеціальності. Всі лабораторії обчислювальної техніки об'єднані в багаторангову локальну мережу з доступом до Іnternet.
   Під час  навчального процесу на спеціальності задіюється 8 комп’ютерних класів (з них 2 спеціальні лабораторії з ремонту і обслуговування ЕОМ, периферійних пристроїв і комп’ютерних мереж, аналогів яким немає в області)
Під час навчання студенти вивчають спеціальні дисципліни по своєму фаху:

 • Алгоритми та методи обчислень
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Основи програмної інженерії (мова С#)
 • Системне програмування (мова програмування  C#)
 • Програмування (мова програмування C++)
 • Організація баз даних (мова MySQL) 
 • Основи WEB-технології та дизайну (php, java script)
 • Операційні системи (ОС Linux, MS Windows)
 • Захист інформації
 • Системне програмне забезпечення
 • Інженерна та комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерні мережі
 • Комп'ютерна логіка
 • Комп'ютерна схемотехніка
 • Архітектура комп'ютерів
 • Арифметико-логічні основи ЕОМ
 • Комп'ютерна електроніка
 • Периферійні пристрої
 • Ремонт ЕОМ та периферійних пристроїв
 • Технічне обслуговування ЕОМ та периферійних пристроїв
 • Проекти інформаційних технологій
Велика увага приділяється вивченню ОС Linux, як безкоштовної альтернативи Windows, мовам програмування, як перспективі майбутнього працевлаштування.
      В коледжі безкоштовно надається доступ до відкритого бездротового доступу в Інтернет за технологією Wi-Fi без обмеження трафіку.
      З метою удосконалення та оптимізації навчального процесу, створення методичного забезпечення для якісної підготовки студентів в коледжі створено циклову комісію комп'ютерних дисциплін.
      На сьогоднішній день у складі комісії працюють 11 викладачів. 
      Завдяки повноті знань та професіоналізму викладачів комп'ютерних дисциплін, викладання предметів ведеться на високому науковому рівні.
      Значна увага в коледжі приділяється виховній роботі. Діють гуртки художньої самодіяльності, проводяться конкурси, змагання, вечори відпочинку, екскурсії.
      Для майбутніх спеціалістів в галузі комп'ютерних технологій отримані в коледжі знання стануть надійною основою для подальшого навчання і створять потужну основу комп'ютерної грамотності, так необхідної в теперішній час. У подальшому ця основа буде поповнюватися знаннями, набутими під час практичної роботи за спеціальністю або навчання в університетах чи інститутах.

Після закінчення коледжу випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть продовжити навчання на державній і контрактній формі навчання із скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс по співбесіді) в університетах з якими з якими заключні договори:

Картинки по запросу компьютерные сети
 • Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
 • Національному університеті “Львівська політехніка”
 • Луцькому національному технічному університеті
 • Тернопільському національному економічному університеті
 • Хмельницькому національному університеті
 • Одеській національній академії харчових технологій

Більшість наших випускників продовжує нав­чання у вищеперерахованих вузах на державній формі навчання.

   Для вступу у коледж на базі повної середньої освіти (після 11 класу або училища) вступники здають ЗНО:

·       математика (прохідний бал 100)
·       українська мова і література (прохідний бал 100)

На базі неповної середньої освіти (після 9 класу) вступники складають іспити:

·       математика (усно)
·       українська мова - диктант

На даній спеціальності 50% місць державного замовлення. Вартість навчання на контрактній формі складає  680 грн. на місяць (6800 грн. на рік), що в декілька разів менше ніж у вузах ІІІ-ІV рівня акредитації

Картинки по запросу компьютерные сети
Інші спеціальності в коледжі:
·       Прикладна механіка (Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування)
·       Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Монтаж і експлуатація підприємств і цивільних споруд, Обслуговування та ремонт електропобутової техніки)2 коментарі: