УВАГА!!! СТУДЕНТАМ 3 КУРСУ!!!


Календарний план і індивідуальне завдання

ПРАКТИКИ НА ОТРИМАННЯ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ

спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

 спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
 
 
Календарний план
 
 
Рекомендований зміст опису щоденної роботи
1 тиждень
Вступний інструктаж із техніки безпеки та охорони праці. Завдання та мета практики
6(6)
 
Слюсарні і слюсарно-збиральні роботи та робота з технічною документацією
6(12)
Різка металу та пластмасових елементів. Обпилювання металу та пластмасових елементів. Свердління. Нарізання різьби. Збирання роз’ємних з’єднань. Збирання деталей механізмів обертаючого та поступального руху.
Читання електричних, принципових, монтажних та функціональних схем, схем з’єднань. Робота з переліком елементів на схеми. Створення принципових електричних схем і друкованих плат електронних пристроїв у системах автоматизованого проектування. Робота з інструкційно-технологічними та післяопераційними картами
Електромонтажні роботи та робота з радіоелементами та вузлами ПЕОМ
6(18)
Підготовка паяльних інструментів та пристроїв. Обробка монтажних проводів та джгутів. Підготовка елементів до пайки. Друкований монтаж та демонтаж елементів. Виготовлення друкованих плат.
Робота з резисторами, конденсаторами, котушками індуктивності, трансформаторами, з напівпровідниковими елементами, інтегральними мікросхемами. Робота з пристроями відображенням інформації.
Електромонтажні роботи та робота з радіоелементами та вузлами ПЕОМ
6(24)
Підготовка паяльних інструментів та пристроїв. Обробка монтажних проводів та джгутів. Підготовка елементів до пайки. Друкований монтаж та демонтаж елементів. Виготовлення друкованих плат.
Робота з резисторами, конденсаторами, котушками індуктивності, трансформаторами, з напівпровідниковими елементами, інтегральними мікросхемами. Робота з пристроями відображенням інформації.
Робота з контрольно-вимірювальними приладами. Монтаж вузлів та блоків ПЕОМ
6(30)
Вивчення технічної документації з виконання монтажних робіт. Підбір деталей та їх підготовка до монтажу. Монтаж вузлів та блоків. Перевірка якості монтажу. Монтаж та демонтаж елементів ПЕОМ. Підключення, перевірка та  обслуговування додаткових зовнішніх пристроїв.
Вивчення електричної принципової схеми монітору. Розбирання і складання деталей та вузлів монітору. Налаштування геометричних параметрів растру та регулювання балансу білого. Перевірка монітору згідно з технічними умовами.
2 тиждень
Діагностика, ремонт та обслуговування основних вузлів комп'ютерів.
6(36)
Вивчення технічної документації з ремонту системного блоку. Виявлення та усунення несправностей блоку живлення ПК. Тестування пам'яті ПК. Діагностика несправностей процесора програмним та апаратним способами. Діагностика несправностей відеоконтролера та контролера клавіатури і мишки.
Виявлення та усунення несправностей материнської плати та ВІ0S. Виявлення та усунення несправностей відеоадаптерів. Підготовка жорстких дисків. Установка операційних систем. Відновлення операційних систем. Робота з програмами відновлення даних. Робота з програмами діагностики комп'ютера. Робота з антивірусними програмами.
Діагностика, ремонт та обслуговування основних вузлів комп'ютерів.
6(42)
Вивчення технічної документації з ремонту системного блоку. Виявлення та усунення несправностей блоку живлення ПК. Тестування пам'яті ПК. Діагностика несправностей процесора програмним та апаратним способами. Діагностика несправностей відеоконтролера та контролера клавіатури і мишки.
Виявлення та усунення несправностей материнської плати та ВІ0S. Виявлення та усунення несправностей відеоадаптерів. Підготовка жорстких дисків. Установка операційних систем. Відновлення операційних систем. Робота з програмами відновлення даних. Робота з програмами діагностики комп'ютера. Робота з антивірусними програмами.
Діагностика та обслуговування пристроїв вводу/виводу.
6(48)
Вивчення технічної документації на пристрої вводу інформації. Розбирання та складання пристроїв вводу інформації різних типів.
Діагностика та обслуговування пристроїв вводу/виводу.
6(54)
Вивчення технічної документації на пристрої вводу інформації. Розбирання та складання пристроїв вводу інформації різних типів.
Діагностика, ремонт та обслуговування накопичувачів
6(60)
Розбирання та збирання накопичувачів різних типів. Робота з вивчення конструкції накопичувачів. Виявлення і усунення несправностей накопичувачів інформації. Обслуговування накопичувачів
3 тиждень
Діагностика, ремонт та обслуговування накопичувачів
6(66)
Розбирання та збирання накопичувачів різних типів. Робота з вивчення конструкції накопичувачів. Виявлення і усунення несправностей накопичувачів інформації. Обслуговування накопичувачів
Модернізація та обслуговування комп'ютерів.
6(72)
Отримання і порівняння рейтингу продуктивності пристроїв ПК  і заміна на більш продуктивні. Робота зі збільшення об'єму пам'яті. Робота із встановлення додаткових накопичувачів. Робота зі збільшення швидкодії системи. Оновлення операційних систем та програмного забезпечення.
Модернізація та обслуговування комп'ютерів.
6(78)
Отримання і порівняння рейтингу продуктивності пристроїв ПК  і заміна на більш продуктивні. Робота зі збільшення об'єму пам'яті. Робота із встановлення додаткових накопичувачів. Робота зі збільшення швидкодії системи. Оновлення операційних систем та програмного забезпечення.
Діагностика, ремонт та обслуговування друкуючих пристроїв
6(84)
Робота з розбирання та складання друкуючих пристроїв. Пошук та усунення несправностей різних типів принтерів. Обслуговування принтерів.
Діагностика, ремонт та обслуговування друкуючих пристроїв
6(90)
Робота з розбирання та складання друкуючих пристроїв. Пошук та усунення несправностей різних типів принтерів. Обслуговування принтерів.
4 тиждень
Мережі та мережеве обладнання.
6(96)
Монтаж та налаштування локальної та WI-FI мереж, їх діагностика. Обжим мережевих кабелів.
Мережі та мережеве обладнання.
6(102)
Монтаж та налаштування локальної та WI-FI мереж, їх діагностика. Обжим мережевих кабелів.
Технічне обслуговування та ремонт різного роду електронної техніки
6(108)
Діагностика роботи електронної апаратури. Розбирання, технічне обслуговування та складання. Ремонт електронних блоків управління. Заміна датчиків, виконавчих механізмів та приводів. Виявлення та усунення несправностей в пристроях відображення інформації. Ремонт блоків сигналізації та блокування. Перевірка відповідності технічним характеристикам.
Технічне обслуговування та ремонт різного роду електронної техніки
6(114)
Діагностика роботи електронної апаратури. Розбирання, технічне обслуговування та складання. Ремонт електронних блоків управління. Заміна датчиків, виконавчих механізмів та приводів. Виявлення та усунення несправностей в пристроях відображення інформації. Ремонт блоків сигналізації та блокування. Перевірка відповідності технічним характеристикам.
Залікове заняття.
6(120)
 

 
Індивідуальне завдання

 
1.      Перелік програмного й апаратного забезпечення, у технічному обслуговуванні, ремонті, наладці якого студент особисто брав участь.

2.      Перелік робіт, у яких студент брав участь.

3.      Опис апаратного забезпечення, що  використовується на підприємстві.

 

УВАГА!!! СТУДЕНТАМ 4 КУРСУ!!!


Календарний план і індивідуальне завдання
 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
 
зі спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
напряму  6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
 
П№ п\п
Завдання практики
Розподіл по дням
1
Дослідити  об’єкт практики, структуру та функції обчислювальних підрозділів об’єкту практики, їх взаємозв’язок
1-2
2
Дослідити та проаналізувати  універсальне  та спеціалізоване апаратне забезпечення  комп’ютерних  систем і мереж, які використовуються на об’єкті практики
3-4
3
Дослідити та проаналізувати  універсальне  та спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерних  систем і мереж, які використовуються на об’єкті практики
5-7
4
В ЗАЛЕЖНОСТІ від специфіки (бази) практики:
  дослідити   технологічні   процеси   складання,   монтажу, налагодження   і   тестування   створюваного   апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж;
  дослідити  технологічні  процеси  проектування,  розробки, тестування та верифікації розроблюваного прикладного та системного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж;
  дослідити  технологічні  процеси  проектування,  розробки, тестування та верифікації розроблюваного Web- орієнтованого   програмного   забезпечення   (Web-серверів, Web-сторінок, технології Java, PHP, dhtml тощо);
8-10
5
Сформувати  рекомендації  щодо  поліпшення  існуючих  на об’єкті   практики технологічних процесів створення та використання забезпечення комп’ютерних систем і мереж та їх програмного
11-12
6
Виконати індивідуальне завдання технологічної практики, зібрати матеріали до дипломного проектування
13-14
7
Оформити звіт про технологічну практику
15
 
Всього:
15 днів


Індивідуальне завдання


1.      Перелік програмного й апаратного забезпечення, у розробці й експлуатації якого студент особисто брав участь.

2.      Перелік робіт, у яких студент брав участь.

3.      Архітектурні особливості апаратного забезпечення, що  використовується на підприємстві.

4.      Обов’язки, які студент виконував під час проходження практики.

5.  Вибрати напрямок дипломного проектування (Hardware, розробка ПЗ, ВЕБ-дизайн, мережі, загальна інформатика, тощо). Запропонувати тему дипломного проекту та його чорновий план.

 

    Звіт по виконанню індивідуального завдання є частиною загального звіту

 

Кіберспорт у коледжі. Продовження...

Ніколи не сприймала всерйоз людей, які грають у коп`ютерні ігри. Завжди рахувала їх «задротами», «занудами», і просто нецікавими людьми. Та сьогодні мої стереотипи розвіялись, після спілкування з двома студентами мого «Нововолинського електромеханічного коледжу».

Знайомтесь – це Максим Гіль та Влад Мацюк, студенти групи 1-КТ-16. Дуже позитивні, активні та спортивні хлопці, які ніколи не займались професійно кіберспортом, але сьогодні взяли головний приз на турнірі  по КС 1.6 у місті Володимирі – Волинському.


«Про турнір ми дізнались  випадково в інстаграмі, десь там були пости… Представляли свою команду «Crazy Skorpions» ідея назви Влада. Годину одна гра, годину друга. Дві гри зіграли, дві карти виграли, не було серйозних противників»  - говорить Максим.
Турнір проходив у клубі Біос, між собою змагались 6 команд. Техніку забезпечили, єдине -  кожен мав мати свій девайс (мишки, клавіатури, навушники).
«На гру налаштовані ми не були, пішли по-приколу, щоб побачити що це таке, і спробувати свої сили. Згадати молодість. - посміхається Максим - Зараз кіберспрот набуває неабиякої популярності, і в майбутньому може стати стабільною роботою з дуже високою заробітною платою».
А зараз наші учасники радіють кубку, який прикрашає поличку в гуртожитку, та чекають наступного турніру. Тож я бажаю успіхів нашим хлопцям!
Лебедь Ірина

Зустріч з фріланс-програмістом

          24 жовтня у стінах нашого коледжу відбулася Інтернет-зустріч у режимі Skype-конференції з фріланс-програмістом Олегом Шпількою, що наразі займається створенням CRM-систем для міжнародних компаній. 
         На початку зустрічі Олег розповів про свій шлях в ІТ-сфері, який розпочався із системного адміністрування та поступово у силу сімейних обставин перейшов у галузь програмування. Наразі Олег займається розробкою та супроводом CRM-системи для міжнародної компанії (назву використовувати заборонено), що по суті є англомовною службою таксі, яка займається наданням послуг трансферування, «шофер-сервісу» та організації турів у багатьох містах світу. Він детально розповів про суть цього проекту, його особливості, порядок вибору ресурсів для його реалізації, формування техзавдання, тривалість робіт та їх оплачуваність. Також ознайомив присутніх зі структурою Бази даних та її інтерфейсом, розповів про особливості додавання зовнішніх модулів до БД, показав її в дії. Після демонстрації він зазначив, що сфера використання БД найрізноманітніша, продемонструвавши приклади та вказавши на важливість вивчення цієї галузі знань для майбутнього програміста. 
        Як підсумок, Олег розповів про важливість мотивації при роботі програмістом, а також бажання при освоєнні цієї професії. Особливо наголосив на важливості знання англійської мови та постійного його вдосконалення. Наприкінці зустрічі студенти отримали можливість поспілкуватися з Олегом в режимі «живого» діалогу. Основним досягненням цієї зустрічі є те, що студенти одноголосно відповіли «ТАК» на питання, чи вартує такі зустрічі проводити і чи є вони для них корисними. Будемо сподіватися, що реальні приклади та життєвий досвід працюючих програмістів стане хорошим стимулом для активізації студента в опануванні вибраної професії.

Київ - як тебе не любити!?

Подорожувати та дізнаватись щось нове, розвиватись та вдосконалювати свої навики, знаходити друзів та  вміти комунікувати з людьми -  в наш час  це те, що повинен вміти робити кожен. Сьогодні перед нами відкривається багато можливостей і кожен із нас має обрати свою дорогу, на якій  буде багато несподіванок, пропозицій, можливостей, розчарувань та емоцій.
Кожного дня ми приймаємо сотні рішень, які грають із нами в гру під назвою "життя".

У нас з вами є спільна дорога, і вона привела до столиці, міста де цвітуть каштани, де відкриваються нові горизонти, Київ - як тебе не любити!?

3 жовтня студенти "Нововолинського електромеханічного коледжу" поїхали у столицю, аби познайомитись із студентськими буднями випускників нашого коледжу, а тепер студентів університетів, ми відвідали кращі ДВНЗ  країни та познайомитись з IT компанією,  яка займається розробкою програмного забезпечення - "DataArt".

КПІ - університет з великими можливостями та надзвичайно сильною базою, з шаленим ритмом життям та ретельною підготовкою спеціалістів. Ми були тут, ми бачили їх лабораторії, ми стали маленькою частинкою КПІ . 

НуБІП - залишив ще кращі враження. Нас зустріли наші випускники, нас привітали ректори та деканат, нам показали усю територію, і дуже смачно почастували у їдальні.

Ізюминкою поїздки до Києва, стала екскурсія в ІТ компанію, де кожен міг задати питання спеціалістам, побачити як працюють фахівці, та відчути атмосферу роботи в компанії.  Приємною несподіванкою для нас, стали сувеніри від "DataArt", які отримав кожен студент.

Також, дякуючи нашим викладачам, Юрію Петровичу Дзюбаку, Наталії Анатоліївні Ромашевській та Олександру Олександровичу Ільїну  в нас була можливість погуляти вечірнім вулицями Києва. Помилуватись усіма її осінніми краєвидами та поринути в ритм столичного життя.


 Втомлені та щасливі, вмотивовані та цілеспрямовані, ми повернулись додому.

                                                                                                 
Лебідь Ірина,
студентка гр. 1-КТ-15