Наша співпраця

Після закінчення коледжу випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» ("Обслуговування комп'ютерних систем і мереж") зазвичай продовжують навчання на державній і контрактній формі навчання із скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс по співбесіді) у нижчеперахованих університетах:Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

  • Комп’ютерні науки
  • Комп’ютерна інженерія
  • Програмна інженерія
  • Безпека інформаційних і комунікаційних систем


Національний університет біоресурсів і природоохорони України
  • Комп’ютерна інженерія
  • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  • Інженерія програмного забезпечення
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки:
  • Середня освіта: інформатика;
  • Комп´ютерні науки та інформаційні технології


 


Тернопільський національний економічний університет (філія у м. Луцьк)


  • Інженерія програмного забезпечення (тільки заочна форма навчання)